Is er meer dan vrouw of man?

Kijk je met een binaire blik naar de wereld? Dan splits je alles in twee groepen. Wie in de ene groep valt, past niet in de andere. De twee groepen zijn als twee aparte kampen die nergens overlappen. Kijk je binair naar gender, dan zie je maar twee opties: je bent man of je bent vrouw. Voor veel transgenders is die binariteit geen te groot probleem. Een transvrouw is immers een vrouw. Een transman weet ook dat hij een man is. Via een transitie kunnen ze verplaatsen van de ene groep naar de andere.

Weet je dat er veel mensen zijn die niet in dat binaire systeem passen? Dat komt omdat de wereld complexer is. Er is meer dan enkel die twee categorieën man of vrouw, ook als die andere categorieën niet altijd evenveel aandacht krijgen. Het beeld van twee aparte groepen komt niet overeen met de vele nuances en variaties die er bestaan op vlak van biologisch geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Bij sommige geboortes is het niet makkelijk voor dokters om te beslissen of ze het kindje moeten noteren als jongen of meisje. Om dat te beslissen baseren dokters zich onder meer op de genitale delen. Bij sommige mensen zijn die genitaliën ambigu. Dat betekent dat het niet heel duidelijk is of het kind eerder een penis heeft, of eerder een vulva en vagina. Deze kinderen passen op vlak van geslacht dus niet in het binaire systeem. Ze hebben een intersekse conditie, of zijn inter*. Er zijn ook intersekse condities die niet zo onmiddelijk te zien zijn. Er zijn veel intersekse variaties op het vlak van hormonen, chromosomen en geslachtsorganen. Soms komt het pas naar voren tijdens de puberteit, omdat het kind zich anders ontwikkelt dan verwacht. Iemand met een intersekse conditie kan zich net als anderen helemaal vrouw, man, non-binair, genderqueer, ... voelen. Dat komt omdat een intersekse conditie geen genderidentiteit is. Een intersekse conditie is iets dat je hebt. Het zit op het niveau van je lichaam. Genderidentiteit gaat over hoe je je voelt. Uiteraard zijn er wel mensen voor wie hun intersekse conditie een deel is van hun (gender)identiteit. Zij noemen zich vaak inter*. Wil je meer weten over intersekse? Op het informatieplatform ideminfo.be vind je veel informatie rond lichaamsvariaties in sekse-kenmerken. Nieuwsartikels over intersekse kan je vinden op de website van ZIZO.

Ook op vlak van genderidentiteit en genderexpressie zijn er mensen die niet passen in het binaire systeem. Non-binaire mensen herkennen zich niet in de strikte opdeling tussen man en vrouw. Sommigen noemen zichzelf genderqueer. Er zijn mensen die zich soms man en soms vrouw voelen. Zij noemen zich bijvoorbeeld bigender of genderfluïde. Anderen hebben het gevoel tot een derde gender te behoren. Er zijn ook mensen die agender zijn. Zij voelen zich genderloos, zonder gender.

Er zijn heel wat termen, en nog meer definities voor al die termen. Weet vooral dat er mensen zijn die niet leven als man of vrouw. Voel jij je niet thuis in een van die twee groepen? Er zijn wel meer mensen waarvoor geen van beide past. Je bent niet de enige die zich oncomfortabel voelt wanneer ze gezien, benoemd of benaderd worden als een man of een vrouw, omdat het niet past bij hoe ze zichzelf zien. Je hoeft je niet noodzakelijk te identificeren met een binair gender, of zelfs een non-binair gender.

In heel wat landen zijn er tegenwoordig drie wettelijke genderopties. In België zijn er momenteel maar twee. Dat betekent dat er op je identiteitskaart een 'M' voor man of een 'V' voor vrouw moet staan. Je kan van een M een V laten maken, of omgekeerd, maar kiezen voor een derde optie kan in België niet. Wil je weten hoe andere mensen daarmee omgaan? Er zijn plaatsen waar je andere non-binaire of agender mensen kan ontmoeten. Bijvoorbeeld in verenigingen voor transgenders, in groepen op Facebook, of op Youtube.

Zit je ergens mee en zoek je een luisterend oor? Praat erover. Dat kan bij ons via chat of telefoon.