Mijn kind is anders. Hoe ga ik om met hun gendervariant gedrag?

De opvoeding van gendervariante kinderen kan ouders voor een aantal vragen en problemen plaatsen:

  • Ga je met het wisselen van genderrol van je kind mee? Of is het beter om er tegenin te gaan? En als je er dan tegenin gaat, kan het kind dan nog wel zichzelf zijn? Als je erin meegaat, dwing je dan je kind niet in een andere rol?
  • Praat je er over met familie en vrienden, of is het beter om het binnen het eigen gezin te houden? En wat doe je met school, wat zeg je tegen de leerkracht?
  • Wat te doen als je kind gepest wordt, kun je dat voorkomen? Hoe dan? Hoe zorg je dat jouw kind de aansluiting met andere kinderen niet verliest?
  • Wat doe je met de reacties in de omgeving? 
  • Wat brengt de toekomst voor mijn kind?
  • Hoe verwerk je de gevoelens die je over een en ander hebt?
  • Hoe help je je kind om te verwerken dat hij/zij/X anders is dan andere kinderen?

Dit zijn vragen waar je niet snel antwoord op zult vinden in de reguliere opvoedkundige boeken. Vragen ook, die je niet zo gemakkelijk tijdens de koffie aan je gebuur zult voorleggen. De sleutel bij deze vraagstukken zijn vooral begrip en hulp.

  1. Toon begrip voor je kind en probeer je zo goed mogelijk in te leven in de alledaagse situaties waarin je kind zich bevindt.
  2. Ga op zoek naar informatie over genderdiversiteit. T-Jong en Transgender Infopunt bieden je al heel wat informatie.
  3. Zoek hulp en advies bij professionelen en ervaringsdeskundigen. Bij de genderteams krijg je via een multidisciplinaire benadering de begeleiding die je wenst of nodig hebt. Contactadressen van professionele hulpverleners vind je via de zorgkaart van Transgender Infopunt. De zelfhulpgroep Berdache is ontstaan vanuit de behoefte van ouders, om hun kinderen beter te leren begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden. Daarnaast kunnen ouders in deze groep samen zoeken naar antwoorden op hun vragen.