Wat is het verschil tussen therapeut, psycholoog, psychotherapeut ...?

Je wil aan jezelf werken. Misschien zit je niet altijd goed in je vel. Daarover wil je met iemand praten. Je zet graag de stap naar professionele hulpverlening, maar raakt niet wijs uit alle termen. Psycholoog, therapeut, psychotherapeut, psychiater… Wie kies je? En wat is precies het verschil?

Een therapeut is iemand die therapiesessies geeft. Er bestaan heel veel soorten therapieën. Er zijn ook heel veel therapeuten. Dat is omdat iedereen zich therapeut kan noemen. Ook mensen zonder diploma of werkervaring. De titel ‘therapeut’ is namelijk niet beschermd. Daardoor is er weinig kwaliteitscontrole. Wil je zeker zijn van de kwaliteit van een therapeut, dan doe je best wat opzoekwerk. Op onze adreslijst vind je therapeuten terug. We proberen onze lijst zo actueel en kwaliteitsvol mogelijk te houden. Iedereen op deze lijst gaf aan holebivriendelijk te zijn. Had je toch een negatieve ervaring met iemand van onze lijst? Laat het ons weten!

Een psychotherapeut is een specifiek type van therapeut. Meestal heeft die een opleiding gehad in een bepaalde therapiestroming. Systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie ... Elke stroming heeft een andere manier van werken. Niet elke stroming zal je even goed liggen. Overweeg je een bepaalde psychotherapeut? Zoek op voorhand uit welke stroming die volgt en wat die inhoudt. Sinds 1 september 2016 kunnen enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen mits een aanvullende psychotherapie-opleiding psychotherapie geven. Voordien was de titel ‘psychotherapeut’ niet beschermd in België.

Een integratief therapeut is een therapeut die verschillende stromingen integreert in hun therapie. Welke inzichten en aanpakken jouw integratief therapeut gebruikt, hangt af van wat jij op een bepaald moment nodig hebt. Deze soort therapeut gaat dus op zoek binnen verschillende stromingen naar zaken die nuttig zijn voor jou. Dat is handig wanneer jij op voorhand niet goed weet welke soort therapie geschikt zou zijn voor jou.

Een psychologisch consulent staat in voor de psychologische begeleiding van een cliënt. De opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie is een professioneel gerichte bacheloropleiding van drie jaar aan een hogeschool. Mensen die afstuderen van deze opleiding kunnen nadien aan de slag in dezelfde werkvelden als psychologen. Dat is voorbeeld arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en schoolpsychologie. Het verschil is dat zij niet in aanmerking komen voor een erkenning als psycholoog. Daarvoor heeft iemand minstens een masterdiploma nodig. De correcte titel voor bachelors in de toegepaste psychologie is ‘psychologisch consulent’. Ze mogen geen therapie geven, maar wel aan counseling doen. Dit is een laagdrempelige vorm van begeleiden, adviseren en luisteren.  Zij kunnen werkzaam zijn op verschillende werkterreinen, bijvoorbeeld.:

Een psycholoog is iemand met expertise op het gebied van psychologie. De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd. Niet iedereen mag zich dus zo noemen. Een psycholoog heeft een universitair diploma in de psychologie en kan werken als therapeut of psychotherapeut. In tegenstelling tot psychologisch consulenten hebben zij minstens een opleiding van vijf jaar afgelegd, met een masterdiploma als resultaat. Psychologen die therapie geven, volgden een bijkomende opleiding tot therapeut. Ook zij zijn dan vaak gespecialiseerd in een bepaalde stroming. Het is wettelijk verplicht voor een psycholoog om zich te laten erkennen bij de psychologencommissie. Door die erkenning moet een psycholoog bepaalde regels naleven. Bij problemen is er een tuchtraad om klachten te behandelen. Je kan makkelijk zelf controleren of je psycholoog erkend is op de website van de psychologencommissie.

Een klinisch psycholoog is iemand die de universitaire studie klinische psychologie heeft afgerond en zichzelf heeft geregistreerd bij de Psychologencommissie. Meestal is een psycholoog ook lid van een erkende beroepsvereniging zoals de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Wanneer dit zo is, wil dit zeggen dat de psycholoog zich moet houden aan de deontologische code. Een klinische psycholoog houdt zich bezig met het gezondheidsaspect van mensen. Ze hebben zich dus verdiept in de gezondheidspsychologie. Je kan er terecht voor psychische spanningen, depressies, of andere klachten die te maken hebben met je geestelijke gezondheid. Een klinisch psycholoog is geen psychiater. Het belangrijkste verschil is dat een psychiater je medicatie kan en mag voorschrijven, een psycholoog niet.

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde specialiseerde in psychiatrie. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Omdat een psychiater een arts is kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrische consultatie gedeeltelijk terugbetaald. Psychiaters hebben niet altijd een opleiding psychotherapie gevolgd. Consultaties bij psychiaters kunnen daardoor onderling sterk verschillen. Bij de ene is het meer een doktersbezoek. Bij de andere is het eerder een therapiesessie en kan je je verhaal kwijt.
 
Een diploma kan een teken zijn van kwaliteit, maar is dat niet altijd. Er zijn heel goede therapeuten zonder diploma. Er zijn zeker ook erkende psychologen waarbij je je minder geholpen voelt. Het is vooral belangrijk dat jij je goed voelt bij de therapeut, psycholoog, psychiater, of consulent die jij kiest.

Tussen ziekenfondsen bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Meer informatie hierover kan je vinden op de website vindeentherapeut.be.

Lees meer over: