Privacy

Website

Deze website gebruikt cookies. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van hun cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Tevens worden deze gegevens gebruikt om kwaadwillige oproepen te bestrijden. Indien je geen cookie wenst, kan je dat via je browser weigeren.

Anonieme & vertrouwelijke gesprekken

Al onze gesprekken zijn anoniem. Dat betekent dat je je (echte) naam of leeftijd niet moet vermelden. Wij doen dat ook niet.

Beroepsgeheim

Al onze medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim. Dat betekent dat je gesprek met hen vertrouwelijk is. Enkel in zeer ernstige situaties is het mogelijk om dat beroepsgeheim te doorbreken. Wanneer jij ons vertelt dat je andere mensen in gevaar zal brengen, zijn we verplicht om dat te melden. Wanneer je jezelf, maar geen andere mensen in gevaar brengt, doen we dat niet. We grijpen dan enkel in als jij dat wil.

! Automatische mailbevestiging !

Van zodra je mail bij ons binnenkomt, ontvang je een automatische bevestiging. Dat kan problemen opleveren als je het mailadres van iemand anders (bv. je ouders) gebruikt. Je kan altijd een nieuw e-mailadres aanmaken waarin je naam niet voorkomt of de mail verzenden via een internetdienst die anonimiteit garandeert.

Geen spoor op je telefoonrekening

Bel je met ons, maar wil je niet dat andere mensen dat kunnen achterhalen? Geen zorgen. Contact met ons opnemen is gratis. Ons nummer verschijnt nadien ook niet op je telefoonafrekening.

Geen IP-adres te zien

De vrijwilliger waarmee je chat kan je IP-adres niet zien. Enkel de coördinatoren van Lumi kunnen dit na afloop van het chatgesprek zien in de transcriptie van het gesprek.

Na afloop van je gesprek

Geanonimiseerde registratie

Over onze gesprekken via mail, chat en telefoon houden we beperkte gegevens bij. Die gespreksregistratie is strikt anoniem. Dat betekent dat er geen namen, IP-adressen, cookies vermeldt worden of te achterhalen zijn. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om onze gesprekken te analyseren in functie van onze jaarverslagen. Daarin delen we o.a. mee welke thema's het afgelopen jaar het meest aan bod kwamen. Benieuwd naar die jaarverslagen? Je vindt ze op ons visitekaartje hier op de website.

Beperkte bewaartermijn

Kopies van chatgesprekken worden maximum zes maanden bewaard. Ze zijn enkel toegankelijk voor de coördinatoren van Lumi. Fragmenten van gesprekken kunnen gebruikt worden in functie van feedback of in functie van de opleiding van vrijwilligers. In dat geval worden eventuele data, nicknames, locatie en leeftijden aangepast of verwijderd. Op het einde van het jaar worden alle mails gewist.

 

Vragen over privacy? Contacteer ons op [email protected].